Deleted.

Có những con người yêu bằng việc viết.

Yêu như thế nào nhớ như thế nào không cần ai hỏi họ đều tự viết ra. Người nào muốn liền có thể tò mò đi nhìn một lát. Nhưng hiểu hay không thì không phải là việc ai cũng nên quan tâm. Có thể là đêm có thể là ngày, có thể là vào giữa buổi của một ngày tồi tệ nào đó, họ chỉ cần một ít không khí thì cái gì muốn cũng đều viết được.

Người ta hỏi tại sao viết nhiều như thế mà không hết chữ. Họ trả lời bởi vì chẳng còn cách nào đúng hơn để thể hiện cả. Cũng bởi vì thể hiện như thế, nên khi nào họ bắt đầu ngừng viết, người ta sẽ biết ngay được, như thế có nghĩa là họ đã tìm thấy cách khác để tỏ bày.

Hoặc đơn giản hơn là, họ chẳng còn yêu nữa.

Họ bấm nút. Xóa đi. Và rồi họ chẳng còn nhớ gì cả.

Advertisements

2 thoughts on “Deleted.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s