Là cái gì?

Chúng ta là cái gì của nhau?

Không gì cả.

Ừ đấy không là cái gì. Nên giá mà có can đảm đâm đầu vào một cái xe nào đó. Xong rồi mai sau chỉ biết trên thế giới này tồn tại một người có ngoại hình như vậy, có giọng nói như vậy, có tên gọi như vậy, ngoài ra thì cái gì cũng không nhớ.

Tưởng tượng xem ai biết khi nào mà câu: “Ai đấy?” Có thể trở thành sét đánh ngang thân giữa trời quang mây tạnh?

Có khi, 
Lúc đấy mình hỏi tại sao mình cả cậu quen nhau, 
Thì cậu nhớ bịa ra một lí do hay ho nào đó nhé. 
Đừng nhắc lại nữa không lại mất một lần đụng xe.
Mình mệt lắm nhà hết xe để tông rồi.

Advertisements

One thought on “Là cái gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s