[My story] WWTAWWTAL?: Hayday

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT LOVE?

6.

“Kho của chị lại chật rồi.”

“Thế chị bán bớt đi”

“Chị chẳng có gì để bán cả!”

“Đưa đây em xem nào”

“Toàn những thứ quý thôi..!”

“130 cái rìu á?? Chị chặt hết đám bồ công anh đi là rộng chỗ mà..??”

“Không!! Như thế độc ác lắm!”

“Hả…?”

“Em có thấy là khi mà chúng nó hết tác dụng rồi em chặt đi nó cứ vô nhân tính không????”

“Không?”

“Em độc ác vừa thôi…”

“Thế thôi bán rìu sang đây cho em”

“Ok bán bao nhiêu?”

“20 cái”

“Nhiều thế làm gì?”

“Chặt cây.”

“…”

 

7.

“Kho của em lại hết chỗ rồi.”

“Thì em bán bớt đi.”

“Em chẳng có gì để bán cả!”

“Đưa đây chị xem nào?”

“Sao em lắm đồ ăn cho động vật thế??”

“Tại vì em không muốn để chúng nó đói, lăn đùng ra kêu gào trông thương lắm.”

“Khi nào cần thì mới cho ăn chứ. Em cứ bán hết đi.”

“Không. Chị độc ác vừa thôi..”

“Em mới ác ý.”

“Chỗ nào??”

“Em chặt cây.”

“Chị bỏ đói động vật. Chị ác hơn.”

“Em ác hơn.”

“Chị.”

“Em”

“Chị!”

“…”

“…”

“Thôi bán em rìu đi”

“Ừ bán chị đồ ăn cho bò nữa”

“Bao nhiêu?”

“20 cái…còn chị bao nhiêu?”

“10…”

“Ok.”

Advertisements

One thought on “[My story] WWTAWWTAL?: Hayday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s