Lại một bài viết dở dang.

“Dạo này, tôi rất muốn chết.    Nghe quen tới mức không thể quen hơn được nữa nhỉ, cách đây tầm mấy tháng tôi cũng nói về vấn đề này, và tầm cả năm về trước tôi cũng vẫn đã nói về vấn đề này. Bây giờ là tám giờ ba mươi phút tối thứ…

[My story] WWTAWWTAL?: Wounds

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT LOVE? 4. Đứng trong thang máy cùng với một gia đình nhỏ. Chuyện là tôi luôn muốn che cả hai tay của chị ấy lại vì rất nhiều lí do. “Cháu ơi tay cháu là bị làm sao đấy?” “…” Thôi thì đằng nào người ta cũng…

[My story] WWTAWWTAL?: Hayday

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT LOVE? 6. “Kho của chị lại chật rồi.” “Thế chị bán bớt đi” “Chị chẳng có gì để bán cả!” “Đưa đây em xem nào” “Toàn những thứ quý thôi..!” “130 cái rìu á?? Chị chặt hết đám bồ công anh đi là rộng chỗ mà..??” “Không!!…

[My story] WWTAWWTAL?: Parents

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT LOVE? 8. Có rất nhiều sự tình cờ xảy ra trong mối quan hệ của chúng tôi, từ sở thích hồi bé cho đến việc tôi đã biết chị từ lâu lắm bằng cách nào. Nhưng việc vẫn luôn khiến tôi cảm thấy bất ngờ đó là…

[My story] WWTAWWTAL?: Cigarette

Đây là những cuộc hội thoại nhỏ giữa tôi và chị tháng 12. Tên được để viết tắt vì ghi ra toàn bộ sẽ là What we talk about when we talk about love, khá là dài và khá là lê thê nếu để trên tittle. What we talk about when we talk about love…