[Drabble][Block B][ZiKyung] Jiho’s promise.

Author: Tuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Inexorable Humanity owner. Pairings: ZiKyung, Park Kyung-centric. Note: Tác giả không sở hữu gì ngoài cốt truyện. Đây là tất cả những gì mình cảm thấy được khi nhìn tin hẹn hò của Zico. Mình không ghét ai cả, chỉ là mình hơi buồn. Chắc tại ship ZiKyung nên bây giờ thấy Kyung…