Viết cho Híp

Hôm nay là buổi học cuối cùng với một người trong lớp. Khi nghe xong câu cảm ơn của nó, chỉ là tự hỏi rằng, mày nói như thế liệu mày có buồn không? Tao cũng chẳng biết nữa nhưng tao lo mày ạ. Tao đang viết những thứ cục súc ở đây và giả…