[Fanfic][VMinKook] The good child

Author: Tuệ Mẫn a.k.a sut(d). and Inexorable Humanity owner. Pairings: KookTae, VMin or vice versa. Category: OOC, Angst. Note: “V thụ rõ ràng mà đhs người ta cứ ship VKook” Inspired by Cruel Intentions (1999). Nói inspired vậy thôi chứ mình chỉ thích cách phim này sắp đặt nhân vật nên cũng không giống lắm nhưng ý tưởng ban đầu…