Viết cái này cũng lâu rồi.

Thứ tư, 14/10 2015.  ‏‎12:38:33 AM. “Này mọi chuyện rốt cuộc cũng đi đến chính thức rồi đó. Ha ha. Có nghe giải thích rồi. Cũng biết tường tận lí do rồi. Chẳng có cái gì phải tò mò như lúc bị ném vào giữa một đống nghị luận văn học. Cũng không còn cảm…

Lại.

Chào nhà, mình về rồi đây. Nghe Blackbird xong ngồi khóc. Chắc là tại giọng của The Beatles, hoặc là lời bài hát. Giờ thì mình nghĩ mình có nhiều thứ đưa mình về với cậu rồi. Cậu biết đấy, mình đi xong mình về, mình hư lắm đúng không? Đáng lẽ ra mình không…

Gửi em,

Xin chào, tối nay tôi không ngủ được, nên chắc là tôi sẽ thức để viết một cái gì đó cho em. Sớm muộn gì tôi cũng viết, nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng là lưng chừng một cái gì đó, ít ra em cũng cho tôi chút cảm nghĩ chút đau thương để mà…

Thời gian biểu

Đang tự hỏi tại sao lại không viết được nữa. Xin chào bây giờ 5h chiều và chẳng ai sẽ buồn nghĩ vào cái lúc như thế này cả. Người ta bận chạy về nhà. Người ta bận đi học, người ta bận ăn, người ta bận đủ thứ. Còn ở đây có một người…

Deleted.

Có những con người yêu bằng việc viết. Yêu như thế nào nhớ như thế nào không cần ai hỏi họ đều tự viết ra. Người nào muốn liền có thể tò mò đi nhìn một lát. Nhưng hiểu hay không thì không phải là việc ai cũng nên quan tâm. Có thể là đêm có…