[Drabble][Seventeen][ZiHan] Im.

Có tí lời: Xin chào mình cũng chỉ mới thích Seventeen thôi và mình chưa có ý niệm gì về các cp trong nhóm. Khi mình viết fic này cũng là do tuỳ hứng và mình biết là mình ship rất kì cục. Nên ai không thích thì có thể click back. Mình cảm ơn….